Wat is de oorzaak van het conflict?


Om te begrijpen wat het conflict inhoudt, beginnen we bij het begin. Het conflict is namelijk pas ontstaan na de onafhankelijkheid.

 Sri Lanka was verdeeld in veel verschillende koninkrijken. Eerst vestigde de Singalezen zich daar, daarna de Tamils. Toen de Engelse daar een voet aan wal zetten, trokken  ze de Tamils voor, ten opzichte van de Singalezen, die in de meerderheid waren. De Tamils zaten op Engelse scholen en in de arbeid waren ook veel meer Tamils werkzaam.

Wanneer de Engelsen zich terug trokken en de kolonie, Sri Lanka, verlieten,  kregen de Singalezen steeds meer macht. Doordat ze Singalezen zich in de tijd van de Engelsen zich zo achtergetrokken hadden gevoeld, ontnamen ze in de tijd dat zij de macht hadden de Tamils ook van bepaalde rechten. Ze voerde in 1956 Singalees als enige officiële taal. Dat was de druppel voor de Tamils, ze wilde onafhankelijk worden en een eigen staat krijgen. Om dit doel te bereiken hebben de Tamils veel aanslagen op de Singalezen gepleegd.  De Singalezen hebben als reacties daarop ook tegenaanvallen gedaan.

De burgeroorlog, het conflict, begint eigenlijk wanneer de enige partij van de Tamils in het parlement eruit verbannen wordt, dit gebeurt in 1982. Deze verwijdering leidde tot rellen in het noorden van Sri Lanka. Om de rellen in de hand te houden, stuurt de regering  troepen naar het noorden. In het noorden woonden vooral Tamils. In 1983 plegen de Tamils een aanslag op de regeringstroepen. Dit was de grote aanleiding van de burgeroorlog, die 26 jaar geduurd heeft.


De Tamils pleegde in de tijd van oorlog veel aanslagen. Meestal waren dit zelfmoordaanslagen in de gebieden waar veel Singalezen woonden. Ze hadden door veel buitenlandse steun en een goed en sterk leger opgebouwd met veel nieuwe machines en wapens. De regering heeft al vrij vroeg geprobeerd de oorlog te stoppen door een aantal wetten aan te passen, zoals het spreken van hun eigen taal… maar tevergeefs, de oorlog ging door.


http://www.azie.nl/sri-lanka/achtergronden/tamil-tijgers/

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/76882-tamil-tijgers-uit-sri-lanka.html

www.conflictenteller.nl