Wat voor invloed hebben de Tamil tijgers en de Singalezen op de regering?


In de periode na de onafhankelijkheid in 1948 werkten de Singalezen en de Tamils voornamelijk samen. Alleen de Indiase Tamils die op de plantages werken, vielen hierbuiten.  De Indiase Tamils mochten niet meer stemmen, omdat de regering hun burgerrechten had ingetrokken. Hierdoor hadden de Tamils nog maar weinig invloed in de politiek.

 Rond 1950 waren nieuwe wetten gemaakt, waardoor Sri Lanka steeds meer ‘Singaliseerden’. Singalees werd de enige toegestane gesproken taal. Deze ontwikkelingen gingen steeds verder. De roep van de Tamils om een eigen staat werd daarom ook steeds luider. De Tamils wilden namelijk hun eigen wetten kunnen samenstellen en hun eigen taal kunnen spreken.

Alsof dit nog niet genoeg was, werd in 1982 de TULF (politieke partij van de Tamils) verbannen uit het parlement. Hierdoor waren de Tamils niet meer vertegenwoordigd. In 2003 waren onderhandelingen, maar de Tamil Tijgers hebben die gestaakt omdat de regering volgens hen niet genoeg goede wil toonde. De spanningen kwamen weer hoog te liggen toen in 2004 Sri Lanka overspoeld werd door een tsunami. Sri Lanka kreeg veel hulp van buiten af, maar omdat dit voornamelijk bij de regering terecht kwam, moesten de Tamils zichzelf redden, zonder hulp.

De Singalezen vormen dus de regering van Sri Lanka en hebben er dus ook veel invloed op. De Tamil Tijgers kunnen er sowieso geen invloed meer op krijgen, omdat de generaal Fonseka ze allemaal heeft vernietigd.


www.conflictenteller.nl

www.unicef.nl