Wie wordt er door het volk gesteund?


In het begin, toen de Engelse de Tamils naar Sri Lanka brachten hadden de meeste Singalezen een afkeer tegen ze, omdat ze een ander geloof hadden. Na de onafhankelijkheid werkte de bevolking goed samen en vormde ze een geheel. Alleen de Tamils die op plantages werkten vielen erbuiten. Omdat ze erbuiten vielen kregen ze steeds slechtere banen en ze sloten zich steeds meer af van de rest en ze wouden een eigen staat. De Tamils vluchtten naar het noorden en daardoor zijn bestaat het noorden vooral uit Tamils. De mensen die daar woonden werden door de Tamils be├»nvloed, dus de meeste sloten zich bij de Tamils aan. In 1976 werden de Tamil Tijgers een gewapende groepering en pleegden ze veel aanslagen. In 1983 pleegden de Tamils aanslag op de regeringssoldaten en dit zorgde voor veel geweld in het land. Voor het eerst begonnen burgers zich er ook  mee te bemoeien. Ze vielen de Tamils en hun bezittingen aan. Deze burgers hadden kleine gewelddadige groepen gevormd. Ze vermoorden Tamils en brandde hun huizen af. In die tijd zijn er veel Tamils naar India gevlucht en zijn er veel gedood.  


Verder waren de inwoners in Sri Lanka het slachtoffer van het geweld tussen de Tamils en de Singalezen. De twee verschillende bevolkingsgroepen kunnen goed met elkaar overweg en de meerderheid leven,vooral bij plantages, in harmonie samen.

Mensenrecht organisatie vinden dat allebei de partijen de mensen niet goed behandelen en het mensenrecht overtreedt, omdat ze veel burgerslachtoffers veroorzaken.


www.conflictenteller.nl

http://www.landenweb.net/sri%20lanka/bevolking/

http://www.cfr.org/terrorist-organizations/sri-lankan-conflict/p11407